Må en arbejdsgiver opsige en medarbejder med dårlig personlig hygiejne?

En medarbejder lugtede kraftigt af sved og i en grad, der generede kollegaerne, som klagede til deres leder. Men hvor meget skal der til, før arbejdsgiveren sagligt kan opsige medarbejderen?

Det har Afskedigelsesnævnet taget stilling til for nyligt.

Den konkrete sag handlede om en medarbejder, der arbejdede i produktionen i en brødfabrik, og som lugtede kraftigt af sved. Nogle kolleger samt arbejdsmiljørepræsentanten klagede til lederen over medarbejderens dårlige hygiejne. Det fik medarbejderen to påtaler for.

Et par måneder efter påtalerne lugtede medarbejderen igen kraftigt af sved, hvorfor lederen denne gang gav en skriftlig advarsel. Herefter skete der en forbedring af medarbejderens svedlugt i hvert fald i en kortere periode.

Men nogle måneder efter konstaterede lederen igen, at medarbejderen lugtede kraftigt af sved, og det udløste en ny påtale. Medarbejder bestred senere, at han havde fået denne påtale.

Da den sidste påtale heller ikke hjalp, valgte arbejdsgiveren at opsige medarbejderen.

Afskedigelsesnævnet mente, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fastslå,

  • at lugtgenerne havde et sådant omfang og sådanne følger, at opsigelsen var saglig
  • at arbejdsgiveren i endnu højere grad skulle have belyst, hvor mange medarbejdere, der havde klaget, og om generne medførte egentlige problemer med samarbejdet med kollegaerne eller for driften.

Arbejdsgiveren blev dømt til at betale 85.000 kr. i godtgørelse, hvilket svarede til en uges løn pr. år. Medarbejderen havde være fastansat hos arbejdsgiveren i 7 år

Afskedigelsesnævnets kendelse er fra 14. februar 2023. Du kan læse hele afgørelse her