Jeg har bistået private og offentlige virksomheder med rådgivning og undervisning af medarbejdere og ledere i både HR-jura og Persondataret.

Heriblandt medicinalvirksomheder, finansielle virksomheder, statslige og kommunale institutioner som Danmarks Statistik og Væksthus Hovedstadsregionen samt brancheforeninger som Dansk-Tysk Handelskammer. (Klienter, hvis navn er nævnt, har samtykket hertil)

Nilgün Aydin, Advokat