Min undervisning i HR-jura (også kaldet ansættelsesret/personalejura)

  • gør HR-funktionen proaktiv og effektiv i deres dialog med lederen
  • har høj faglighed og klæder deltagerne på til at gøre en forskel i deres arbejde
  • skaber et fortroligt, trygt rum for diskussion og sparring
  • tilpasses løbende deltagernes dagsorden og spørgsmål
  • afspejler mit engagement og mine ambitioner på deltagernes vegne

Jeg er en stærk formidler og får gode evalueringer for min undervisning – gennemsnitligt over 4,5 på en karakterskala fra 1-5, senest er min 2-dages undervisning i HR-jura blevet evalueret af alle tolv kursusdeltagere til karakteren 5.

Jeg tilbyder bl.a. undervisning i

  • HR-jura og god ledelse
  • ansættelseskontrakter
  • ansættelsesklausuler (konkurrence-, kunde- og jobklausuler)
  • diskriminationsforbud
  • deltid, tidsbegrænsede ansættelser, m.m.
  • sygdom
  • ferie
  • barsel
  • vilkårsændringer
  • advarsler
  • opsigelser
  • fratrædelsesaftaler
  • bortvisninger
  • persondataret og HR

Min undervisning sammensættes efter virksomhedens ønsker og behov og tilbydes  både som halv- og heldagsforløb.

Undervisningen fokuserer på typiske faldgruber og håndtering af HR-juridiske problemer i praksis. Det er vigtigt for mig at have en logisk struktur i min undervisning, som giver deltagerne bedst mulig forståelse og overblik.

Herudover tilbyder jeg undervisning i den seneste udvikling inden for HR-juridisk lovgivning og retspraksis samt best practice.

Jeg underviser på både dansk og engelsk.

Udover undervisning bistår jeg også HR-funktionen som

  • deres sparringspartner
  • ekstra ressource i perioder med travlhed
  • ekstra ressource, når der er brug for en specialist

Du er altid velkommen til at kontakte mig på 23 91 27 27 eller na@naydin.dk.