Min undervisning i HR-jura (også kaldet ansættelsesret/personalejura)

 • gør HR-funktionen proaktiv og effektiv i deres dialog med lederen
 • har høj faglighed og klæder deltagerne på til at gøre en forskel i deres arbejde
 • skaber et fortroligt, trygt rum for diskussion og sparring
 • tilpasses løbende deltagernes dagsorden og spørgsmål
 • afspejler mit engagement og mine ambitioner på deltagernes vegne

Jeg er en stærk formidler og får gode evalueringer for min undervisning – gennemsnitligt over 4,5 på en karakterskala fra 1-5, senest er min 2-dages undervisning i HR-jura blevet evalueret af alle tolv kursusdeltagere til karakteren 5.

Jeg tilbyder bl.a. undervisning i

 • HR-jura og god ledelse
 • ansættelseskontrakter
 • ansættelsesklausuler (konkurrence-, kunde- og jobklausuler)
 • diskriminationsforbud
 • deltid, tidsbegrænsede ansættelser, m.m.
 • sygdom
 • ferie
 • barsel
 • vilkårsændringer
 • advarsler
 • opsigelser
 • fratrædelsesaftaler
 • bortvisninger
 • persondataret og HR

Min undervisning sammensættes efter virksomhedens ønsker og behov og tilbydes  både som halv- og heldagsforløb.

Undervisningen fokuserer på typiske faldgruber og håndtering af HR-juridiske problemer i praksis. Det er vigtigt for mig at have en logisk struktur i min undervisning, som giver deltagerne bedst mulig forståelse og overblik.

Herudover tilbyder jeg undervisning i den seneste udvikling inden for HR-juridisk lovgivning og retspraksis samt best practice.

Jeg underviser på både dansk og engelsk.

Udover undervisning bistår jeg også HR-funktionen som

 • deres sparringspartner
 • ekstra ressource i perioder med travlhed
 • ekstra ressource, når der er brug for en specialist

Du er altid velkommen til at kontakte mig på 23 91 27 27 eller na@naydin.dk.