Min rådgivning

 • gør en mærkbar forskel, har en høj faglighed og er praktisk anvendelig
 • bygger på åben dialog og stærkt engagement i virksomhedens udfordringer
 • er baseret på en god forretnings- og ledelsesmæssig forståelse

Jeg tilbyder bl.a. rådgivning og sparring om HR-jura (også kaldet ansættelsesret/ personalejura) og persondataret

 • ansættelser
 • diskriminationsforbud
 • deltid, tidsbegrænsede ansættelser, m.m.
 • ansættelsesklausuler (konkurrence-, kunde- og jobklausuler)
 • sygdom
 • ferie
 • barsel
 • vilkårsændringer
 • advarsler
 • opsigelser
 • fratrædelsesaftaler
 • bortvisninger
 • persondataret og HR

Jeg bistår bl.a. med gennemgang og udarbejdelse af

 • ansættelseskontrakter og -tillæg
 • personalehåndbøger
 • politikker
 • ansættelsesklausuler (konkurrence-, kunde- og jobklausuler)
 • advarsler
 • opsigelser
 • fratrædelsesaftaler
 • bortvisninger
 • persondataretlige dokumenter, herunder
  • behandlingsfortegnelser
  • privatlivspolitikker
  • databehandleraftaler
  • samtykkeerklæringer
  • tekster til opfyldelse af oplysningspligten

Jeg bistår virksomheder som deres 

 • sparringspartner og ekstra ressource til HR-funktionen
 • rådgiver i persondataret og HR
 • repræsentant i korrespondance med medarbejderens repræsentant
 • repræsentant i forhandlings- og forligsmøder

Jeg er medlem af Advokatsamfundet og min rådgivning er dækket af en  advokatansvarsforsikring, se under Forretningsbetingelser.

Jeg rådgiver på både dansk og engelsk.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på 23 91 27 27 eller na@naydin.dk.