Må man opsige en gravid eller en medarbejder på barsel?

Ny Højesteretsdom fastslår, at en medarbejder på barsel kan opsiges

I en ny dom af den 31. august 2020 kom Højesteret frem til, at det var lovligt at opsige en medarbejder på barselsorlov på grund af arbejdsmangel.

Højesteret fandt det bevist, at de øvrige sammenlignelige medarbejdere med hensyn til erhvervserfaring og videreuddannelse adskilte sig markant fra den opsagte medarbejder, hvorfor arbejdsgivers vurdering af, at den barslende medarbejder bedst kunne undværes, blev taget til følge.

Det er ellers en meget udbredt misforståelse blandt arbejdsgivere, at det efter ligebehandlingsloven er forbudt at opsige en gravid medarbejder eller en medarbejder på barsel.

Det følger nemlig af ligebehandlingsloven, at det er ulovligt at forskelsbehandle gravide medarbejdere og medarbejdere, som ønsker at benytte sig af deres ret til fravær efter barselsloven, dvs. fædreorlov, barselsorlov og forældreorlov (“barse”).

Det er dog vigtigt at understrege, at loven alene forbyder opsigelse på grund af graviditet, barsel og adoption, men beskytter derimod ikke mod opsigelse af gravide, barslende og adoptanter af andre årsager, som for eksempel arbejdsmangel.

For at sikre en effektiv håndhævelse af loven, indeholder ligebehandlingsloven en særlig bevisbyrderegel, ”omvendt bevisbyrde”, hvorefter det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at en opsigelse ikke helt eller delvist er begrundet i graviditet eller barsel, i tilfælde hvor en medarbejder opsiges under graviditet eller barsel. Det er denne omvendte bevisbyrde, der ofte kan være svært for arbejdsgiveren at løfte i praksis, hvorfor den ovennævnte misforståelse er så udbredt.

Højesteret understreger i dommen, at det efter en konkret vurdering er muligt for en arbejdsgiver at løfte den omvendte bevisbyrde og at bevise, at opsigelse af en gravid eller barslende medarbejder ikke er begrundet i graviditeten eller barsel. Herudover understreger dommen, at konkrete beviser for arbejdsgivers vurdering af medarbejdernes kompetencer mm. er afgørende.

Du kan læse mere om Højesteretsdommen her http://domstol.fe1.tangora.com/Domsoversigt-(H%C3%B8jesteretten).31478.aspx?recordid31478=1985

Du er altid velkommen til at kontakte mig på na@naydin.dk, såfremt du ønsker rådgivning, sparring eller undervisning inden for HR-jura eller Persondataret.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.