Må en virksomhed gemme afviste ansøgninger for at sikre sig mod diskriminationssager

postkassebillede

Brevkasse | Persondatabeskyttelse

En virksomhed spørger, må vi gemme afviste jobansøgninger for at sikre os mod diskriminationssager?

Virksomheder bliver i forbindelse med rekruttering i stigende grad mødt med krav om betaling af godtgørelse på grund af diskrimination jf. fx forskelsbehandlings- og ligebehandlingsloven. Derfor er virksomheden som udgangspunkt berettiget til at opbevare ansøgningsmaterialet i en periode efter rekrutteringsperioden. Dette gælder i hvert fald i situationer, hvor virksomheden vurderer, at der kan komme indsigelser, og hvor det drejer sig om almindelige personoplysninger, som typisk fremgår af ansøgningsmaterialet.

Hvis der er følsomme personoplysninger i ansøgningsmaterialet, skal virksomheden være forsigtig og sikre sig, at der er hjemmel til behandling i persondataloven og persondataforordningen.

Da al behandling af personoplysninger skal opfylde grundprincipperne i persondataforordningens artikel 5, herunder princippet om formålsbegrænsning og dataminimering, må ansøgningsmaterialet alene anvendes til dokumentationsformål og skal opbevares i kortest mulig periode.

Hvis virksomheden vælger at opbevare ansøgningsmaterialet, skal den være opmærksom på de registreredes rettigheder, som fx indsigtsret og oplysningspligt.

Hvis ansøgningsmaterialet indeholder helbredsoplysninger eller øvrige følsomme personoplysninger omfattet af forskelsbehandlingsloven, skal virksomheden være opmærksom på, at helbredsoplysnings- og forskelsbehandlingsloven stiller strengere krav til behandling, end persondataloven og -forordningen gør.

Helbredsoplysningsloven: http://kortlink.dk/retsinformation/rmv6

Forskelsbehandlingsloven: http://kortlink.dk/retsinformation/rmv5

Nugældende persondatalov: http://kortlink.dk/retsinformation/dkrz

Udkast til ny persondatalov: http://kortlink.dk/linkedin/rmv8

Persondataforordningen: http://kortlink.dk/europa/rmv4

Brevkassen kan ikke erstatte konkret rådgivning, da svarene afhænger af de nærmere forhold i den enkelte virksomhed, og retstilstanden i skrivende stund.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.