Jobklausuler er udfaset og ugyldige fra 1. januar 2021

Husk derfor at rette jeres ansættelseskontrakter, såfremt de indeholder jobklausuler.

En jobklausul er en aftale, som en arbejdsgiver indgår med andre virksomheder eller med lønmodtagere, for at hindre eller begrænse en lønmodtagers muligheder for at blive ansat i en anden virksomhed.

Ansættelsesklausulloven, der trådte i kraft 1. januar 2016, fastslår, at jobklausuler efter 1. januar 2016 ikke længere gyldigt kan indgås, og at jobklausuler gyldigt indgået inden lovens ikrafttræden bortfalder den 1. januar 2021. 

Der er få undtagelser til ovennævnte fx ved virksomhedsoverdragelser. Det kan du læse mere om i ansættelsesklausulloven her.