Få et compliance tjek af ansættelseskontrakten – Ny ansættelsesbevislov

Den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår træder allerede i kraft den 1. juli 2023 og erstatter den nuværende ansættelsesbevislov. Det kræver en gennemgang og opdatering af ansættelseskontrakten.

Loven udvider arbejdsgiverens oplysningsforpligtelse og indfører nye minimumsrettigheder for lønmodtagere. Loven får stor betydning for alle arbejdsgivere, som bør gennemgå alle ansættelseskontrakter – både for medarbejdere, der er tiltrådt før og efter 1. juli 2023. 

Du kan læse mere om de væsentligste ændringer i den nye lov her

En hjælpende hånd – hvor HR har rigeligt at se til

Jeg tilbyder at gennemgå virksomhedens standard ansættelseskontrakt efter følgende 3 modeller. 

Model 1Model 2Model 3
Jeg gennemgår ansættelseskontrakten.

Vi holder et telefonmøde, om hvilke rettelser, der er nødvendige for at overholde den nye ansættelsesbevislov.

Virksomheden ændrer selv i ansættelseskontrakten.
Jeg gennemgår ansættelseskontrakten.

Vi holder et telefonmøde, om hvilke rettelser, der er nødvendige for at overholde den nye ansættelsesbevislov.

Jeg udarbejder udkast til ændret ansættelseskontrakt.

Vi holder et telefonmøde for at gennemgå mine ændringer.

Virksomheden udarbejder selv den endelige ansættelseskontrakt.
Jeg gennemgår ansættelseskontrakten.

Vi holder et telefonmøde, om hvilke rettelser, der er nødvendige for at overholde den nye ansættelsesbevislov.

Jeg udarbejder et udkast til ændret ansættelseskontrakt.

Vi holder et telefonmøde for at gennemgå mine ændringer.

Jeg udarbejder den endelige ansættelseskontrakt.
Pris 4.975 kr. plus momsPris 8.875 kr. plus momsPris 9.975 kr. plus moms

Du er altid velkommen til at kontakte mig på 23 91 27 27 eller na@naydin.dk for en uforpligtende samtale.

Ny ansættelsesbevislov blev vedtaget i dag – Husk at få tilrettet jeres ansættelseskontrakter

Den nye lov betyder, at medarbejdere ansat fra den 1. juli 2023 skal modtage ansættelseskontrakter, som opfylder de nye krav til arbejdsgiverens oplysningspligt, og at alle ansættelseskontrakter fra den 1. juli 2023 ikke må være i strid med de nye minimumsrettigheder, som loven indfører.

Folketinget vedtog i dag lovforslaget om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår. Lovforslaget implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1152 af 20. juni 2019 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union. Den nye ansættelsesbevislov træder i kraft den 1. juli 2023.

Kort fortalt betyder den nye lov

 • at den nuværende ansættelsesbevislov ophæves og erstattes med en ny lov 1. juli 2023,
 • at en større kreds af lønmodtagere får ret til et ansættelsesbevis,
 • arbejdsgiverens pligt til at oplyse om ansættelsesvilkårene udvides, og
 • at der indføres en række minimumsrettigheder for lønmodtagerne.

De væsentlige ændringer i den nye lov er bl.a.

 • Anvendelsesområdet udvides til at gælde alle lønmodtagere, hvis forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt tre timer pr. uge.
 • Oplysningspligten udvides til at omfatte oplysninger om fx
  • Varigheden af vilkårene for en evt. prøvetid
  • varigheden af al slags fravær med løn,
  • uddannelse betalt af arbejdsgiver,
  • identiteten på sociale sikringsinstitutioner.
 • Fristen for overholdelse af oplysningspligten skærpes,
  • 7 dage efter tiltræden for visse grundlæggende oplysninger,
  • 1 måned efter tiltræden for øvrige oplysninger,
  • senest på datoen, hvor vilkårsændringer træder i kraft ved ændringer af ansættelsesvilkår.
 • Minimumsrettigheder indføres, som fx
  • ret til bibeskæftigelse, hvis lønmodtageren fortsat kan arbejde i overensstemmelse med den fastlagte tidsplan,
  • maksimal længde for prøvetid på seks måneder,
  • evt. ret til uddannelse betalt af arbejdsgiver,
  • lønmodtagere med uforudsigeligt arbejdsmønster må alene pålægges arbejde inden for forudbestemte referencetimer og referencedage mv.

Arbejdsgivere skal være opmærksomme på

 • at ansættelsesbeviser(-kontrakter), personalepolitikker mm. skal opfylde de nye krav i loven fra 1. juli 2023,
 • at loven dog ikke kræver, at medarbejdere ansat inden den 1. juli 2023, skal have nyt ansættelsesbevis eller tillæg til eksisterende ansættelseskontrakter pga. af den udvidet oplysningspligt. Kun hvis medarbejderne selv anmoder om at få udleveret de supplerende oplysninger, skal arbejdsgiveren imødekomme dette ønske senest inden 8 uger efter, at anmodningen er fremsat,
 • at sikre, at alle ansættelseskontrakter er i overensstemmelse med lovens nye minimumsrettigheder senest den 1. juli 2023 – uanset hvornår medarbejderne måtte være ansat. Det gælder altså også medarbejdere, som er ansat inden den 1. juli 2023. Fx bør arbejdsgivere forholde sig til evt. bestemmelser om begrænsninger i bibeskæftigelse i ansættelseskontrakterne.
 • at overtrædelse af loven sanktioneres med, at arbejdsgiveren skal betale en godtgørelse til medarbejderen.

Du kan læse mere om lovforslaget her

Du kan læse om mit tilbud om compliancetjek af virksomhedens ansættelseskontrakt her

HR-JURA COMMUNITY – DIN LIVLINE

Bliv løbende opdateret på lovgivning, retspraksis mm., og få hjælp til at komme i mål med dine arbejdsopgaver. Læs mere her