Lovforslaget om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår er fremsat

Beskæftigelsesministeriet har den 29. marts 2023 fremsat lovforslaget om ansættelsesbeviser og visse ansættelsesvilkår.

Lovforslaget indeholder bl.a.

  • En udvidelse af lovens anvendelsesområde
  • En udvidelse af arbejdsgivers oplysningspligt i ansættelsesbeviser
  • En skærpelse af fristerne for, hvornår oplysningernes skal gives
  • En række nye rettigheder for lønmodtagere, navnlig for personer med en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet fx deltidsansatte.

Arbejdsgiveren bør hurtigst muligt sikre overholdelsen af de nye regler ved fx opdatering af politikker, medarbejderhåndbøger og udarbejdelse af nye ansættelseskontrakter med virkning fra 1. juli 2023, hvis lovforslaget vedtages.

Lovforslaget kræver dog ikke, at medarbejdere, der er ansat inden den 1. juli 2023, skal have nyt ansættelsesbevis eller tillæg til eksisterende ansættelseskontrakter. Kun hvis medarbejderne selv anmoder om at få udleveret de supplerende oplysninger, skal arbejdsgiveren imødekomme dette ønske senest inden 8 uger efter, at anmodningen er fremsat.

Lovforslaget implementerer arbejdsvilkårsdirektivet fra EU og forventes at blive vedtaget af Folketinget den 11. maj 2023 for derefter at træde i kraft den 1. juli 2023.

Du finder hele lovforslaget, som fremsat med bemærkninger her https://lnkd.in/gaAjuiwH

Hvis/ når lovforslaget bliver vedtaget, skriver jeg mere om, hvad arbejdsgiveren skal være opmærksom på.

HR-JURA COMMUNITY – DIN LIVLINE

Bliv løbende opdateret på lovgivning, retspraksis mm., og vend dine udfordringer, så du kan få hjælp til at komme i mål med dine arbejdsopgaver. Læs mere her