Må en arbejdsgiver offentliggøre begrundelsen for en opsigelse af en medarbejder?

Det har Østre Landsret for nyligt taget stilling til.

I den konkrete sag fastslog både Byret og herefter Østre Landsret, at det er i strid med persondatareglerne, at arbejdsgiveren sender en e-mail ud til kollegaer med en nærmere begrundelse for opsigelsen af den pågældende medarbejder.

Medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse for tort på 5.000 kroner efter erstatningsansvarsloven.

Husk at det som udgangspunkt vil kræve samtykke fra den opsagte medarbejder, før arbejdsgiveren lovligt må offentliggøre begrundelsen for en opsigelse.  

Dommen fra Østre Landsret er afsagt den 25. februar 2021.

Du kan læse mere om de persondataretlige regler herfor i Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold, side 28.