Må en arbejdsgiver afvise en indsigtsbegæring fra en tidligere medarbejder?

Ja, det må den tidligere arbejdsgiver godt, hvis indsigtsbegæringen er omfattende, og den tidligere medarbejder ikke vil specificere sin begæring.

Det er et spørgsmål, som Datatilsynet har taget stilling til for nyligt.

I en helt ny afgørelse fandt Datatilsynet nemlig ikke grundlag for at tilsidesætte en tidligere arbejdsgivers afvisning af en tidligere medarbejders begæring om indsigt under henvisning til, at begæringen var overdreven.

Den tidligere medarbejder havde klaget til Datatilsynet, da dennes tidligere arbejdsgiver ikke havde efterkommet begæringen om indsigt i al kommunikation, hvori den tidligere medarbejder var nævnt.

Arbejdsgiveren havde forsøgt at få den tidligere medarbejder til at specificere sin begæring, da det ønskede materiale efter flere års ansættelse var omfattende. Dette blev dog afvist af den tidligere medarbejder.

Datatilsynet fastslog i afgørelsen, at en dataansvarlig kan afslå at give en registreret indsigt i oplysninger om breve, notater og e-mails mv., som er underskrevet af eller sendt til den registrerede i forbindelse med vedkommendes opgavevaretagelse, med henvisning til, at henvendelsen er overdreven.

Du kan både se en video og læse mere om Datatilsynets afgørelse her

Ønsker du at blive opdateret hurtigt og kort inden for HR-jura og GDPR, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her https://lnkd.in/eBR-tCj

Du er altid velkommen til at kontakte mig uforpligtende på 23 91 27 27 eller na@naydin.dk

Må en arbejdsgiver offentliggøre begrundelsen for en opsigelse af en medarbejder?

Det har Østre Landsret for nyligt taget stilling til.

I den konkrete sag fastslog både Byret og herefter Østre Landsret, at det er i strid med persondatareglerne, at arbejdsgiveren sender en e-mail ud til kollegaer med en nærmere begrundelse for opsigelsen af den pågældende medarbejder.

Medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse for tort på 5.000 kroner efter erstatningsansvarsloven.

Husk at det som udgangspunkt vil kræve samtykke fra den opsagte medarbejder, før arbejdsgiveren lovligt må offentliggøre begrundelsen for en opsigelse.  

Dommen fra Østre Landsret er afsagt den 25. februar 2021.

Du kan læse mere om de persondataretlige regler herfor i Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold, side 28.