Kære leder, arbejder dine medarbejdere mere end 48 timer om ugen ?

tidbilledet

Som leder er det dit ansvar at sikre, at dine medarbejdere ikke arbejder mere end 48 timer om ugen i en periode over 4 måneder.

Du skal sikre overholdelsen af 48-timers reglen – også selvom medarbejderen selv ønsker at arbejde mere og administrerer sin arbejdstid – også selvom medarbejderen får betaling for overarbejde.

Sørg for at tjekke arbejdstiden løbende – der kommer nemlig flere sager ved domstolene om overtrædelse af 48-timers reglen, hvor virksomheden bliver dømt til at betale godtgørelse på op til nogle måneders løn.

Du kan læse den seneste afgørelse fra domstolene her

http://www.domstol.dk/Procesbevillingsnaevnet/nyheder/Appeltilladelser/Pages/Godtg%C3%B8relseforarbejdsgiversovertr%C3%A6delseaf48-timersregleniarbejdstidsdi-rektivgennemf%C3%B8relsesloven.aspx

Du kan læse lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet her

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30093

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.