Oversigt over vejledninger mm. på persondataområdet

Billedepostdecember
Min dygtige erhvervspraktikant cand. jur. Birsen Altintas har lavet en oversigt over vejledninger mm. på persondataområdet. Oversigten indeholder en kort beskrivelse af de offentliggjorte publikationer. Artikel 29-gruppens vejledninger er ikke medtaget i oversigten, men de kan findes her http://www.dbreform.dk/.
Datatilsynet har under skiftevis samarbejde med bl.a. Justitsministeriet, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen løbende udgivet en række publikationer på persondataområdet som bidrag til fortolkningen af databeskyttelsesforordningen.

Her er oversigten og en kort beskrivelse af de offentliggjorte publikationers indhold:

Oversigt

1. Persondataforordningen – hvor skal virksomheden begynde?

12 spørgsmål vedrørende databeskyttelsesforordningen, 21. juni 2016

Er du stadig ikke forberedt på de nye regler og skærpede krav dataforordningen medfører, så kan du med fordel forholde dig til denne vejledning. Datatilsynet oplister 12 spørgsmål, som dataansvarlige med fordel kan forholde sig til allerede nu for at forberede på den nye databeskyttelsesforordning.

Vejledningen opridser også kort hovedforskellene mellem den nuværende lovgivning og den nye databeskyttelsesforordning, og hvordan de påvirker en organisation.

Datatilsynets 12 spørgsmål vedrørende persondataforordningen kan findes her: https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/12_spoergsmaal_-_GDPR.pdf

2. Tredjelandsoverførsler

Vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande, 28. september 2017

Når personoplysninger overføres til et land uden for EU – et såkaldt tredjeland eller en international organisation skal du være opmærksom på, at det ikke er nok at overholde behandlingsreglerne i databeskyttelsesforordningens kapitel II. De særlige regler om overførsel af personoplysninger til tredjelande i databeskyttelsesforordningens kapitel V skal også iagttages.

I denne vejledning får du en kort introduktion til reglerne i databeskyttelsesforordningens kapitel V om overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer. I vejledningens afsnit 6 finder du desuden en kvikguide til tredjelandsoverførsler.

Du kan læse vejledningen her: https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_overfoersel_til_tredjelande_-_endelig_version.pdf

3. Databeskyttelsesrådgiver

Vejledning om databeskyttelsesrådgivere, 29. september 2017

Med Databeskyttelsesforordningen er der krav om, at der i visse tilfælde skal udpeges en databeskyttelsesrådgiver. Forpligtelsen skal ses som et element i databeskyttelsesforordningens fokus på ansvarlighed, når det kommer til efterlevelse af databeskyttelsesreglerne.

Vejledningen redegør for kravene i forordningen til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, dennes opgaver, kvalifikationer, stilling og inddragelse.

  • Afsnit 2 omhandler en beskrivelse af databeskyttelsesrådgiveren
  • Afsnit 3 omhandler, hvornår private er forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, muligheden for at udpege en fælles databeskyttelsesrådgiver og frivillig udnævnelse af en databeskyttelsesrådgiver
  • Afsnit 4 omhandler offentlige myndigheder og organers forpligtelse til at udpege en databeskyttelsesrådgiver og muligheden for at udpege en fælles databeskyttelsesrådgiver.
  • Afsnit 5 omhandler selve funktionen som databeskyttelsesrådgiver, herunder kravene til dennes faglige kvalifikationer, stilling, opgaver og inddragelse i organisationen.

Du kan læse vejledningen her: https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_DPO.pdf

4. Persondataforordningen – få svar på dine spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål – FAQ 5. oktober 2017

Datatilsynet har med denne vejledning offentliggjort deres svar på de oftest stillede spørgsmål (FAQ).

Du kan finde svar på mange praktiske spørgsmål, som fx

·      Hvilke oplysninger kan en arbejdsgiver bede om i forbindelse med en jobsamtale?

·      Må arbejdsgiveren overvåge de ansattes brug af internettet?

·      Må arbejdsgiveren læse medarbejdernes e-mails?

·      Må arbejdsgiveren registrere de ansattes færden ved brug af GPS?

·      Må arbejdsgiveren optage medarbejdernes telefonsamtaler?

·      Må arbejdsgiveren foretage tv-overvågning af arbejdspladsen?

·      Hvilke oplysninger kan arbejdsgiveren offentliggøre om mig på inter- og intranettet?

Du kan finde Datatilsynets FAQ her: https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Datatilsynets_FAQ.pdf

5. Persondataforordningen kort fortalt!

Databeskyttelsesforordningen, 10. oktober 2017

Informationspjecen er en kort introduktion af persondataforordningen på 20 sider, og den behandler følgende emner i overskriftsform:

·      Hvornår gælder persondataforordningen

·      Hvad er en personoplysning

·      Hvad er behandling af personoplysninger

·      Hvornår må man behandle personoplysninger

·      De registreredes rettigheder

·      Hvad med behandlingssikkerheden

·      Andre særlige nyskabelser

·      Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU

·      Nye tider hos Datatilsynet

Du kan læse pjecen her: https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Captia_Generel_informationspjece__formateret___DOK446249_.pdf

6. Samtykke

Vejledning om samtykke, 8. november 2017

Samtykke er efter databeskyttelsesforordningen udtryk for, at de registrerede gives et reelt valg og kontrol over, hvordan deres oplysninger bruges og er efter forordningen et behandlingsgrundlag, som den dataansvarlige kan anvende ved behandling af personoplysninger.

Der er ikke en skabelon for, hvordan et samtykke skal se ud. Der er derimod nogle betingelser, der som minimum, skal opfyldes. I denne vejledning får du en kort introduktion til reglerne om samtykke, som behandlingsgrundlag efter databeskyttelsesforordningen, og en række eksempler på brugen af samtykke.

Du kan læse vejledningen her: https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledning_om_samtykke__formateret_.pdf

7. Dataansvarlige/databehandlere

Vejledning om dataansvarlige og databehandlere, 15. november 2017

Er du dataansvarlig for en behandling af personoplysninger eller fungerer du alene som databehandler for en dataansvarlig?

Kravene til en dataansvarlig og til en databehandler er forskellige, derfor er det vigtigt, at du kender din egen rolle i forbindelse med behandlingen.

Du kan læse nærmere om sondringen og reglerne for hhv. dataansvarlige og databehandlere her: https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_dataansvarlige_og_databehandlere_-_endelig_version.pdf

Som et supplement til denne vejledning forventer Datatilsynet at offentliggøre en skabelon til en standarddatabehandleraftale primo 2018, ligesom Datatilsynet forventer at komme med en vejledning om, hvordan den dataansvarlig kan påse datasikkerheden hos sine databehandlere.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.