Ny pædagogisk oversigt over de registrerede rettigheder fra Datatilsynet


Som arbejdsgiver kan du bruge oversigten som god hjælp til at opfylde dine forpligtelser over for medarbejdere og jobansøgere, når du behandler deres personoplysninger i forbindelse med ansættelse og rekruttering.

Oversigten giver nemlig et godt og hurtigt overblik over reglerne om de registreredes rettigheder i Databeskyttelsesforordningen (GDPR), herunder

  • Tidsfrister og krav
  • Oplysningspligten
  • Retten til indsigt
  • Retten til sletning

Du finder oversigten her