Gælder reglerne for indretning af hjemmearbejdsplads under den seneste hjemsendelse?

Arbejdstilsynet har den 10. december 2021 meddelt på tilsynets hjemmeside, at reglerne i arbejdsmiljøloven om indretning af hjemmearbejdspladser ikke gælder i den seneste hjemsendelsesperiode frem til 7. januar 2022.

Arbejdstilsynet skriver følgende på tilsynets hjemmeside:

Det er Arbejdstilsynets vurdering, at hjemmearbejde, som alene finder sted under denne begrænsede hjemsendelsesperiode indtil den 7. januar, ikke opfylder betingelsen om, at arbejdet skal udføres regelmæssigt – uanset omfanget af hjemmearbejde i hjemsendelsesperioden.

Du kan læse mere på Arbejdstilsynets hjemmeside her