Gælder reglerne for indretning af hjemmearbejdsplads under den seneste hjemsendelse?

Arbejdstilsynet har den 10. december 2021 meddelt på tilsynets hjemmeside, at reglerne i arbejdsmiljøloven om indretning af hjemmearbejdspladser ikke gælder i den seneste hjemsendelsesperiode frem til 7. januar 2022.

Arbejdstilsynet skriver følgende på tilsynets hjemmeside:

Det er Arbejdstilsynets vurdering, at hjemmearbejde, som alene finder sted under denne begrænsede hjemsendelsesperiode indtil den 7. januar, ikke opfylder betingelsen om, at arbejdet skal udføres regelmæssigt – uanset omfanget af hjemmearbejde i hjemsendelsesperioden.

Du kan læse mere på Arbejdstilsynets hjemmeside her

Hvilke krav er der til en hjemmearbejdsplads?

Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at hjemmearbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det betyder, at der på hjemmearbejdspladsen skal være passende inventar og udstyr fx en arbejdsstol, hvor stolesædet og stoleryggen kan indstilles og en skærm, der er adskilt fra tastaturet.

Medarbejderen kan godt bruge sit eget skrivebord, stol og computer, hvis dette inventar og udstyr opfylder kravene. Hvis det ikke er tilfældet, skal arbejdsgiveren på anden måde sørge for andet inventar og udstyr mv. fx ved at give mulighed for hjemtagning af inventar og udstyr fra arbejdspladsen.

Du kan læse mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Du skal også være opmærksom på databeskyttelsesreglerne, som også gælder for hjemmearbejde. Du kan læse mere herom på Datatilsynets hjemmeside.

What to do? Hjemmearbejde

Din leder beder dig sikre, at jeres hjemmearbejdspladser opfylder reglerne på området, nu hvor hjemmearbejde er kommet for at blive.

  • Kender du reglerne om hjemmearbejdspladser?
  • Ved du hvad arbejdsmiljøreglerne siger?
  • Er du opmærksom på databeskyttelsesreglerne?
  • Har I en politik om hjemmearbejde, som medarbejderne kender?
  • Er der nogen i dit netværk med erfaringer, som du kan trække på?

Spørgsmålene er mange – kom med i HR-jura Community, løs dine udfordringer sammen med andre HR-professionelle og undgå dyre faldgruber.

Du tilmelder dig ved at sende mig en mail på na@naydin.dk og skriver ”Tilmelding til HR-jura Community” i emnefeltet. Der er kun plads til max. 20 deltagere.

HR-jura Community er et uformelt og fortroligt netværk, hvor du løbende kan vende dine udfordringer og få både juridisk og praktisk hjælp inden for HR-jura og HR, så du kan komme i gang med, videre med eller afslutte din arbejdsopgave. Du kan læse mere her.