Kære leder, husk din ledelsesret og-pligt

kontraktbillede1

Mærkeligt nok kender lederen ofte ikke sin ledelsesret (og -pligt). Til trods for, at den er væsentlig i al personaleledelse og danner baggrunden for lederens udøvelse af ledelse i sit daglige arbejde.

Hvorfor skal du kende og bruge din ret til at lede?

Kendskab til ledelsesretten gør dig som leder bedre i stand til at håndtere situationer, hvor medarbejderen ikke vil udføre bestemte arbejdsopgaver, alene vil arbejde på bestemte måder, har en upassende adfærd, har for meget fravær eller bruger sin arbejdstid på private gøremål.

Kendskab til ledelsesretten skaber også større tryghed for lederen og mod til at udfylde lederrollen bedre. En klar og tydelig leder skaber tryghed hos medarbejderne, som ved hvad, der forventes af dem. Herved øges trivslen og produktiviteten i virksomheden, som opnår bedre resultater.

Hvad går ledelsesretten ud på?

Ledelsesretten er en arbejdsretlig grundsætning, der følger af ansættelseskontrakten mellem virksomheden og medarbejderen, og gælder alle ansættelsesforhold. Ledelsesretten består af:

  1. Instruktionsbeføjelsen, dvs. retten til at bestemme, hvilket arbejde medarbejderen nærmere skal udføre, hvorledes det skal udføres – til hvilken kvalitet, hvilke hjælpemidler, der skal anvendes, hvem der skal udføre de enkelte opgaver, og hvor de skal udføres.
  2. Antagelses- og afskedigelsesretten, dvs. retten til at bestemme, hvem virksomheden ansætter og afskediger.
  3. Tilrettelæggelse af arbejdstiden, dvs. retten til at bestemme den daglige arbejdstid samt spise- og hvilepauser.
  4. Fastsættelse af regler og kontrolforanstaltninger, dvs. retten til at lave forskrifter om bl.a. påklædning, rygning, omgangstone, adfærd på internet og kontrol heraf.
  5. Fortolkningsretten, dvs. medarbejderens pligt til som udgangspunkt at efterkomme virksomhedens beslutning, som er truffet i god tro, selvom der er tvivl om lovligheden af beslutningen.

Selvom virksomheden har ledelsesretten, må lederen ikke misbruge den, og ledelsesretten er begrænset af såvel lovgivning, kollektive og individuelle aftaler, mv. fx saglighedskravet og øvrige indskrænkninger i lederens ret til at afskedige medarbejdere pga. køn, handicap, alder mv.

Du har også pligt til at lede!

Ledelsespligten er ikke nedskrevet, men den betyder, at lederen har pligt til at udføre sin ledelsesopgave. Lederen har således pligt til at sætte mål og rammer for, hvad medarbejderne skal beskæftige sig med og skal sørge for, at konflikter på arbejdspladsen bliver løst.

Mange ledere kan blive bedre til at påtage sig ledelsespligten– både ved samarbejdsvanskeligheder, dårlig performance, for stort fravær, og i den daglige kommunikation med medarbejderen om arbejdsopgaverne. Det kræver øvelse, og lederen bør øve sig i at lede dagligt.

Hvis lederen ikke opfylder sin ledelsespligt, kan det dels påvirke lederens autoritet og dels medvirke til nedsat motivation og produktivitet, fordi medarbejderne bliver utrygge ved den utydelige ledelse. I sidste instans risikerer lederen at miste sit lederjob.

Hvis du synes, at denne artikel er interessant og gerne vil modtage flere nyheder fra mig, kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev “HR-juridiske tips” her

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.