Må en arbejdsgiver opsige en medarbejder efter en blodprop?

Det tog Ligebehandlingsnævnet stilling til for nyligt.

Husk at senfølger efter en alvorlig sygdom eller kronisk lidelse som fx en blodprop, hjernerystelse, piskesmæld, diabetes mm. kan være omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven. Loven forbyder opsigelse af medarbejdere pga. handicap og forpligter arbejdsgiveren til at iværksætte rimelige foranstaltninger for at fastholde medarbejderen.

I den konkrete sag i Ligebehandlingsnævnet blev en medarbejder ramt af en blodprop i hjernen, hvorefter hun var helt eller delvist sygemeldt frem til det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren opsagde hende.

I afgørelsen lagde Ligebehandlingsnævnet følgende til grund;

at medarbejderen havde en langvarig funktionsbegrænsning på tidspunktet for opsigelsen i forskelsbehandlingslovens forstand og var derfor omfattet af handicapbegrebet i loven, og

at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for,

 • at det ikke var muligt at beholde medarbejderen i stillingen ved en rimelig tilpasning af arbejdsvilkårene, eller
 • at relevante tilpasningsforanstaltninger ville udgøre en uforholdsmæssig stor byrde, eller
 • at medarbejderen ikke var kompetent, egnet og disponibel til at varetage de væsentligste funktioner i sin stilling.

Arbejdsgiveren blev derfor dømt til at betale en godtgørelse til medarbejderen svarende til 9 måneders løn for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven.

Du kan læse Ligebehandlingsnævnets afgørelse her

I Beskæftigelsesministeriets vejledning om forskelsbehandlingsloven kan du læse mere om handicapbegrebet, herunder:

 • Afgrænsning af handicapbegrebet
 • Sondring mellem handicap og sygdom
 • ”Lægeligt diagnosticeret sygdom”
 • ”Langvarig funktionsbegrænsning”
 • Arbejdsgiverens viden eller burde viden
 • Eksempler fra retspraksis
 • Anvendelse af 120-dages reglen
 • Arbejdsgiverens tilpasningsforpligtelse
 • Hensigtsmæssige foranstaltninger
 • Eksempler på ”typiske” foranstaltninger
 • Nedsat arbejdstid som tilpasningsforanstaltning
 • Kompetent, egnet og disponibel
 • Rimelighedsvurderingen
 • Uforholdsmæssig stor byrde

Du kan læse Beskæftigelsesministeriets vejledning om forskelsbehandlingsloven her

Du kan læse forskelsbehandlingsloven her