HR-jura Advokat Hotline – Nem, hurtig og effektiv hjælp fra specialistadvokat til fast pris

HR-jura Advokat Hotline – nem, hurtig og effektiv hjælp fra specialistadvokat til fast pris
Nu kan du få en direkte telefonlinje mig, hvor du kan stille spørgsmål og få råd og vejledning.

Som advokat har jeg, som noget nyt fået mulighed for at tilbyde virksomheder et hotline-abonnement. Det betyder, at jeg som specialistadvokat kan hjælpe flere virksomheder mere effektivt – hurtigt, nemt og altid med høj faglighed til fast pris, så du som leder og/eller HR kan komme i mål med dine arbejdsopgaver.

Mange af mine klienter har længe efterspurgt en hotline på abonnement, og nu med liberaliseringen af de advokatetiske regler fra 1. september 2022 har jeg endelig fået mulighed for at tilbyde det.

Hvem kan få hjælp?

Alle virksomheder kan tegne et fast pris abonnement til hotlinen, hvorefter dens ledere og HR-funktion får en direkte adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger hos mig.

Hvad kan du få hjælp til?

Du kan få rådgivning og sparring inden for HR-jura fx  

 • Personalesager om
  • dårlig performance
  • illoyal adfærd fx misbrug af forretningshemmeligheder
  • højt sygefravær
  • samarbejdsvanskeligheder
  • diskrimination pga. køn, handicap, alder, etnicitet, seksualitet mm.
  • sexchikane
  • mobning
 • Ansættelseskontrakter og tillæg
 • Kunde-/konkurrence- og uddannelsesklausuler
 • Personalepolitikker
 • Ansættelsesvilkår
 • Arbejdstidsregler
 • Sygdom
 • Barsel
 • Ferie, omsorgsdage, andet fravær
 • Vilkårsændringer
 • Advarsler
 • Opsigelser
 • Bortvisninger
 • Fratrædelsesaftaler

Jeg rådgiver med fokus på høj faglighed, bedst praksis og bæredygtige løsninger. Som advokat er jeg underlagt tavshedspligt.

Du kan læse mine referencer her

Hvordan gør du?

Med et hotline-abonnement kan du ringe direkte til mig på 23 91 27 27 eller sende mig en mail på na@naydin.dk alle hverdage i tidsrummet 9 – 16.

Jeg vil vende tilbage til dig på telefon eller på mail hurtigst muligt samme dag.

Hvorfor er en hotline en god ide?

 • HR-juraen er kompliceret og udvikler sig hurtigt. Det er svært at følge med, og derfor nemt at træde ved siden af.
 • Det er bedre både økonomisk og menneskeligt at forbygge end at brandslukke. Som advokat i snart 20 år har jeg alt for ofte brandslukket sammen med ledere og HR.  
 • Du får hurtig og altid direkte hjælp fra mig, som er specialistadvokat med mere end 15 års erfaring inden for HR-juridisk rådgivning og undervisning.
 • Du minimerer virksomhedens risici for økonomisk tab til en fast pris, som du kender på forhånd.

Hvad er prisen?

Virksomheder kan tegne et løbende abonnement, som træder i kraft efter nærmere aftale. Prisen per måned er 4.800 kr. plus moms og vil blive faktureret forud for hver måned.

Begge parter kan opsige abonnementet til enhver tid med 1 måneds varsel, til den første i en måned.

Du kan læse mere om mine øvrige forretningsbetingelser og privatlivspolitik her.

Send mig en mail på na@naydin.dk, hvis du er interesseret

HR-jura Community – Din livline

Har du også svært ved at følge med i strømmen af ny lovgivning, retspraksis og tendenser inden for HR-jura og samtidigt nå at løse dine arbejdsopgaver? 

Jeg tilbyder dig et uformelt og fortroligt forum, hvor du løbende bliver opdateret på lovgivning, retspraksis mm., som er relevant for dig, vende dine udfordringer og få både juridisk og praktisk hjælp – så du kan komme i mål med dine arbejdsopgaver. Jeg følger nemlig nyhedsstrømmen tæt og har gjort det i over 15 år, jeg skærer den til og stiller skarpt på det, som hjælper dig bedst videre i dit arbejde.

HR-jura Community er et netværk, når det er bedst

Her er din succes nemlig også min og vores succes. Du bliver fagligt klædt på, sparrer og udveksler erfaringer med mig og de øvrige deltagere, så du løbende kan indarbejde din nye viden i løsningen af dine arbejdsopgaver. Med andre ord bliver du fagligt opkvalificeret samtidig med, at du får praktisk hjælp til at løse dine udfordringer i dit arbejde. Du bliver klogere på en uformel og effektiv måde, derfor er netværket for dig, som ønsker:

 • at blive opdateret på ny lovgivning og retspraksis,
 • at sparre med hinanden og lære af hinandens erfaringer,
 • at få hjælp til at komme i mål med dine arbejdsopgaver.

Hvordan og hvornår foregår det?

Vi mødes ca. 1 gang om måneden, i alt 7 gange på et år – den anden sidste onsdag i måneden – a 1,5 time fra kl. 10.00-11.30 på Teams. Første møde afholdes dog onsdag, den 28. september 2022, kl. 10.00-11.30.

Du kan godt tilmelde dig efter starten af en ny sæson. Prisen vil blive forholdsmæssigt reduceret i forhold til de resterende antal møder.

Der er et aktuelt HR-juridisk tema for hvert møde med udgangspunkt i deltagernes ønsker. Jeg faciliterer møderne og holder et indlæg om det HR-juridiske tema. Derefter sparrer jeg og deltagerne om både det HR-juridiske tema men også øvrige temaer, som måtte optage dig fx fordi du har brug for hjælp til at løse en aktuel arbejdsopgave.

Et aktuelt HR-juridisk tema kunne fx være de nye regler om ansættelsesbeviser, som vil træde i kraft i 2023. Her vil jeg gennemgå lovforslaget, når det er fremsat med fokus på din praktiske implementering af de nye regler fx, skal du udarbejde nye ansættelseskontrakter og/ eller tillæg? Hvad skal der stå i de nye dokumenter? Hvor er faldgruberne, som du skal være særligt opmærksom på.

For hvem er netværket?

Netværket er for alle HR-professionelle, som ønsker at blive opdateret inden for HR-jura på en praktisk måde, der hjælper dig med at komme i mål med dine arbejdsopgaver, og som ønsker en livline.

Tilmelding og pris

Du tilmelder dig ved at sende mig en mail på na@naydin.dk og skriver ”Tilmelding til HR-jura Community” i emnefeltet. Herefter vil du modtage en bekræftelse på din tilmelding samt yderligere information.

Prisen er 7.500 kr. plus moms om året for 7 online-møder af 1,5 time. Prisen bliver forholdsmæssigt reduceret i forhold til de resterende antal møder, hvis du tilmelder dig efter starten af en ny sæson.

Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte mig på na@naydin.dk.

HR-jura Community – Din livline

Savner du et uformelt og fortroligt forum, hvor du løbende kan blive opdateret på lovgivning og retspraksis, vende dine udfordringer og få både juridisk og praktisk hjælp inden for HR-jura og HR – så du kan komme i gang med, videre med eller afslutte dine opgaver? Så er dette netværk noget for dig.

HR-jura Community er et netværk, når det er bedst

Du bliver fagligt klædt på, udveksler erfaringer med de øvrige deltagere og kan løbende indarbejde din nye viden i dit arbejde. Med andre ord bliver du fagligt opkvalificeret samtidig med, at du får praktisk hjælp til at løse dine udfordringer i dit arbejde løbende, som de opstår.

Netværket består af HR-professionelle, som vil sparre hinanden og som efter bedste evne hjælper hinanden inden for HR-jura og HR med fx:

 • at blive oplyst om nyheder og tendenser fx ny lovgivning og retspraksis,
 • at blive inspireret og lære af hinandens erfaringer,
 • at få hjælp til at komme i gang med, videre med eller afslutte dine arbejdsopgaver.

Hvordan foregår det?

Vi mødes 1 gange om måneden cirka, i alt 8 gange på et år – den anden sidste onsdag i måneden – a 1,5 time fra kl. 10.00-11.30 på Teams. Første møde afholdes onsdag, den 19. august 2021, kl. 10.00-11.30.

Der er et HR-juridisk tema for hvert møde. Jeg faciliterer møderne og holder et indlæg om det HR-juridiske tema. Derefter sparrer jeg og deltagerne med hinanden om både de HR-juridiske og HR aspekter af temaet, fx. hvordan udarbejdes en sexchikanepolitik, hvordan ændres kulturen på arbejdspladsen, og hvordan håndteres en sag om sexchikane.

Du får hermed hjælp til praktiske løsninger på dine udfordringer og bliver klogere på en uformel og effektiv måde.

For hvem er netværket?

Netværket er for alle HR-professionelle, som ønsker at blive klogere inden for HR-jura og HR, og som ønsker at kunne bruge den viden i praksis til løsning af dine arbejdsopgaver.

Tilmelding og pris

Du tilmelder dig ved at sende mig en mail på na@naydin.dk og skriver ”Tilmelding til HR-jura Community” i emnefeltet.

Prisen er 6.500 kr. plus moms om året for 8 online-møder af 1,5 time. Der er ikke møder i juli, oktober, december og februar.

Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte mig på na@naydin.dk.