Den nye barselslov – de væsentligste ændringer

Her får du et hurtigt overblik over den nye barselslov, som trådte i kraft den 2. august 2022.

Overblik over de væsentligste ændringer  

 • Øremærket orlov til mor og far/medmor
 • Ligedeling af retten til barselsdagpenge
 • Mulighed for soloforældre og LGBT+ familier til at overdrage orlov til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer
 • Ændring af reglerne om udskydelse af forældreorlov
 • Ændring af reglerne om varsling af orlov

Overblik over den nye barselsmodel

Ret til fravær og dagpenge for mor:

 • Gravide har ret til 4 ugers graviditetsorlov før fødslen
 • Efter fødslen har mor ret til 10 ugers barselsorlov, heraf er 2 uger pligtmæssig barselsorlov
 • Herudover har moren ret til 14 ugers forældreorlov
 • I alt 24 ugers fraværs- og dagpengeret efter fødslen, hvoraf de 11 uger (2 uger af barselsorloven og 9 uger af forældreorloven) er øremærket til mor og kan ikke overdrages mellem forældrene.

Ret til fravær og dagpenge for far/medmor:

 • Far/medmor har ret til 2 ugers fædreorlov i forbindelse med fødslen, som skal holdes inden for de første 10 uger
 • Herefter har far/medmor ret til 22 ugers forældreorlov
 • I alt 24 ugers fraværs- og dagpengeret efter fødslen, hvoraf de 11 uger ( 2 ugers fædreorlov og 9 uger forældreorlov) er øremærket til far/medmor og kan ikke overdrages mellem forældrene.

Herudover har hver forælder fortsat ret til 32 ugers forældreorlov (ret til fravær uden barselsdagpenge) – som efter den tidligere barselslov.

Du kan finde mere information om de nye barselsregler her

Din livline – HR-jura Community

Savner du et uformelt og fortroligt forum, hvor du løbende kan blive opdateret på lovgivning og retspraksis, vende dine udfordringer og få både juridisk og praktisk hjælp inden for HR-jura og HR – så du kan komme i gang med, videre med eller afslutte dine arbejdsopgaver?

Vi starter 2. sæson til september – prøv det og oplev, hvilken forskel det kan gøre for dig og dit arbejde.

Læs mere og tilmeld dig nu her

I dag træder de nye barselsregler i kraft

Det betyder, at de nye regler om bl.a. øremærket orlov til hver forælder og ligedeling af dagpengeretten nu endeligt er trådt i kraft. Den nye barselslov gælder nemlig i forhold til børn født den 2. august 2022 eller senere.

Du kan læse meget mere om de nye barselsregler på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. Du kan blandt andet;

 • få et overblik over den nye orlovsmodel
 • få et overblik over de nye frister for varsling af orlov til arbejdsgiveren
 • få svar på de ofte stillede spørgsmål
 • finde forskellige udgivelser som fx pjece for virksomheder om den fleksible barselsorlov.

Du finder link til Beskæftigelsesministeriets hjemmeside her

Du kan få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer i den nye barselslov her

Du kan læse de nye barselsregler (Lov om ændring af barselsloven) her

Du kan læse den nye barselsvejledning her

Din livline – HR-jura Community

Savner du et uformelt og fortroligt forum, hvor du løbende kan blive opdateret på lovgivning og retspraksis, vende dine udfordringer og få både juridisk og praktisk hjælp inden for HR-jura og HR – så du kan komme i gang med, videre med eller afslutte dine arbejdsopgaver?

Vi starter 2. sæson til september – prøv det og oplev, hvilken forskel det kan gøre for dig og dit arbejde.

Læs mere og tilmeld dig nu her

Ny vejledning om de nye barselsregler

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering offentliggjorde den 11. maj 2022 en ny vejledning om de nye barselsregler.

Vejledningen gælder for forældre til et barn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022. Det er også fra dette tidspunkt, at de nye barselsregler vil være gældende.

Så har du brug for hjælp til at forstå de nye barselsregler og mangler du et et godt opslagsværk, når du fx skal besvare spørgsmål fra ledere eller medarbejdere, skal udarbejde en ny barselspolitik eller revidere jeres eksisterende barselspolitik, er det et godt sted at starte.

Du finder vejledningen her

Udover den nye barselsvejledning er der mere hjælp at hente på Virk.dk, herunder vejledningsmateriale med

 • Huskeliste for medarbejder
 • Huskeliste for arbejdsgiver
 • Skema over varslingsfristerne
 • Vejledningsmateriale i øvrigt

Du finder vejledningsmaterialet her