Husk dine pligter som arbejdsgiver, hvis du har sygemeldte medarbejdere

Flere og flere medarbejdere sygemelder sig i længere tid fx fordi de bliver ramt af stress. Jeg oplever, at ledere ofte glemmer, at de fortsat er leder for den sygemeldte medarbejder, og at der er visse pligter ifølge lovgivningen, som skal overholdes. I modsat fald bliver det svært at fastholde den sygemeldte medarbejder på arbejdspladsen, og arbejdsgiverens retstilling forringes med økonomisk tab til følge.

På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) hjemmeside kan du finde gode råd og værktøjer til brug for at opfylde arbejdsgiverens pligter efter gældende ret, herunder sygedagpengeloven.

Herudover kan du bruge al materialet på STARs hjemmeside til at skabe en god dialog med den sygemeldte medarbejder og fastholde den pågældende på arbejdspladsen trods længerevarende sygefravær.

Du finder blandet andet følgende på STARs hjemmeside:

Guides om:

 • Sygefravær
 • Sygefraværssamtale
 • Fast track (tidlig opfølgning)
 • Fastholdelsesplan

Skabeloner, blanketter mm. for:

 • Fastholdelsesplan
 • Mulighedserklæring
 • Vejledning til arbejdspladsen om mulighedserklæringen
 • Eksempler hvor hhv. en mulighedserklæring og en friattest vil være anvendelig

Du finder ovennævnte materiale på STARs hjemmeside her

Min guide til ledere om sygefravær – ”Sådan håndterer og nedbringer du – effektivt, ordentligt og med styr på juraen”

Jeg har sammen med ledelseskonsulent Pia Markersen skrevet en guide til ledere om håndtering af sygefravær. Guiden kan også bruges af HR, herunder til at klæde ledere på.

Guiden berører blandt andet følgende emner:

 • Langtidssygefraværet
 • Korttidssygefraværet
 • Involvering af læge
 • Sygefraværspolitik – en god idé?
 • Sygefravær er lovligt forfald
 • Opsigelse pga. sygefravær
 • Overhold persondataloven: Beskyt følsomme oplysninger

Du finder guiden her (under ”Artikler” nederst på min hjemmeside)

HR-jura Community – Din livline

Har du også svært ved at følge med i strømmen af ny lovgivning, retspraksis og tendenser inden for HR-jura og samtidigt nå at løse dine mange arbejdsopgaver?

Jeg tilbyder dig et uformelt og fortroligt forum, hvor du løbende bliver opdateret på lovgivning og retspraksis, som er relevant for dig, vende dine udfordringer og få både juridisk og praktisk hjælp – så du kan komme i mål med dine arbejdsopgaver. Jeg følger nemlig nyhedsstrømmen tæt og har gjort det i over 15 år, jeg skærer den til og stiller skarpt på det, som hjælper dig bedst videre i dit arbejde.

Du får nu muligheden for at deltage gratis i et af vores online-møder i perioden marts til juni 2022. Du kan blot sende mig en mail på naydin.dk, så ringer jeg dig op, så vi kan finde en dato, der passer dig.

Prøv det og se, hvor stor en forskel, det også kan gøre for dig. Du kan læse mere om HR-jura Community her