Må en arbejdsgiver sætte en medarbejder ned i løn uden varsel?

Ja, det må arbejdsgiveren godt som hovedregel, hvis medarbejderen vil indgå en frivillig aftale med arbejdsgiveren, hvor medarbejderen giver afkald på varslingen om nedgang i løn (med sit opsigelsesvarsel) mod at opnå andre fordele ved aftalen fx ikke at blive opsagt pga. dårlige økonomiske tider hos arbejdsgiveren.

Det afgørende vil være, om aftalen samlet set anses for at være rimeligt afbalanceret mellem aftaleparterne.

Dette er fastslået i en dom fra Højesteret (U.2011.2602H), hvor det konkret var muligt at aftale nedgang i løn med øjeblikkelig virkning med en medarbejder. En sådan aftale var således ikke i strid med funktionærloven – medarbejderen kunne godt frasige sig sine rettigheder efter funktionærloven – eller de almindelige ugyldighedsregler i aftaleloven.

Du kan læse dommen her

What to do? Lønnedgang

Din leder beder dig sætte et par medarbejdere ned i løn og arbejdstid, da det ikke går så godt og navnlig ikke i deres afdeling.

  • Kan du bare lave en aftale med medarbejderne, hvis de er indstillet på det?
  • Skal du varsle en sådan ændring over for medarbejderne?
  • Uanset om du indgår aftale eller varsler ændringen, skal du så udarbejde et tillæg med de nye vilkår?
  • Hvad hvis medarbejderne siger nej både til aftale og varsling?

Spørgsmålene er mange – kom med i HR-jura Community, løs dine udfordringer sammen med andre HR-professionelle og undgå dyre faldgruber.

Du tilmelder dig ved at sende mig en mail på na@naydin.dk og skriver ”Tilmelding til HR-jura Community” i emnefeltet. Der er kun plads til max. 20 deltagere.

HR-jura Community er et uformelt og fortroligt netværk, hvor du løbende kan vende dine udfordringer og få både juridisk og praktisk hjælp inden for HR-jura og HR så du kan komme i gang med, videre med eller afslutte din arbejdsopgave. Du kan læse mere her.