Hvor finder arbejdsgiveren en blanket til en mulighedserklæring?

Dette er et helt lavpraktisk spørgsmål, som jeg ofte bliver spurgt om af arbejdsgivere, som i forbindelse med en medarbejders sygemelding ønsker at indhente en lægeerklæring i form af en mulighedserklæring efter sygedagpengeloven.

Udover at finde en blanket til en mulighedserklæring kan du også forneden få hjælp til at finde ud af, hvilken type lægeerklæring, som du bør vælge at indhente som arbejdsgiver – friattest eller mulighedserklæring – alt afhængig af den konkrete situation.

På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) hjemmeside kan du nemlig finde

  • Blanket til en mulighedserklæring
  • Vejledning til arbejdspladsen om mulighedserklæringen  
  • Eksempler hvor hhv. en mulighedserklæring og en friattest vil være anvendelig

Du finder STARs hjemmeside her

Hvis der er tale om en medarbejder med et længerevarende sygdomsfravær, og arbejdsgiveren overvejer at opsige medarbejderen på grund af dette forhold, er det væsentligt at være opmærksom på, at arbejdsgiveren som alt overvejende hovedregel bør indhente en lægeerklæring for at få klarlagt tidshorisonten for medarbejderens sygefravær og eventuelle tilbagevenden, før en opsigelse af medarbejderen gennemføres. I modsat fald er der en stor risiko for, at opsigelsen kan blive betragtet som usaglig efter funktionærloven med krav om betaling af godtgørelse til medarbejderen til følge efter retspraksis.

Du kan læse mere om dette i min artikel “Må en arbejdsgiver opsige en sygemeldt medarbejder” her

HR-jura Community – Din livline

Har du også svært ved at følge med i strømmen af ny lovgivning, retspraksis og tendenser inden for HR-jura og samtidigt nå at løse dine mange arbejdsopgaver?

Jeg tilbyder dig et uformelt og fortroligt forum, hvor du løbende bliver opdateret på lovgivning og retspraksis, som er relevant for dig, vende dine udfordringer og få både juridisk og praktisk hjælp – så du kan komme i mål med dine arbejdsopgaver. Jeg følger nemlig nyhedsstrømmen tæt og har gjort det i over 15 år, jeg skærer den til og stiller skarpt på det, som hjælper dig bedst videre i dit arbejde.

Du får nu muligheden for at deltage gratis i et af vores online-møder i perioden marts til juni 2022. Du kan blot sende mig en mail på naydin.dk, så ringer jeg dig op, så vi kan finde en dato, der passer dig.

Prøv det og se, hvor stor en forskel, det også kan gøre for dig. Du kan læse mere om HR-jura Community her

Må en arbejdsgiver opsige en syg medarbejder?

Som hovedregel kan arbejdsgiveren godt opsige en medarbejder på grund af for højt sygefravær.

Opsigelsen skal dog være sagligt begrundet efter funktionærloven, hvis funktionæren har længere anciennitet end 1 år. Alternativt kan funktionæren opsiges efter 120` dagsreglen i funktionærloven, hvis denne regel er aftalt i ansættelseskontrakten.

Pas på, hvis I har en overenskomst, hvor der kan være et forbud mod at opsige en syg medarbejder eller lignende.

Pas på, hvis sygdommen kan skyldes graviditet, fødsel eller lignende, så kan medarbejderen være beskyttet efter ligebehandlingsloven.

Pas på, hvis sygdommen kan skyldes et handicap, så kan medarbejderen være beskyttet efter forskelsbehandlingsloven.

Min guide om sygefravær

I denne guide kan du læse

• hvad du stiller op, når en medarbejder har et højt sygefravær – eller et bekymrende sygefraværsmønster
• hvilke muligheder du har for at nedbringe fraværet eller i sidste instans opsige medarbejderen
• hvilke ansættelsesretlige spørgsmål, du bør være særlig opmærksom på
• hvad du skal gøre – og hvad du med fordel kan gøre
• hvad juraen kan – og ikke kan – bidrage med

What to do? Sygefravær

Din leder er utilfreds med en medarbejder som har for højt sygefravær og beder dig finde ud af, hvilke muligheder I har.

  • Hvordan kan du hjælpe medarbejderen med at bringe sit sygefravær ned uden at overtræde lovgivningen?
  • Må du spørge medarbejderen om, hvorfor sygefraværet er så højt og give en advarsel for for højt sygefravær?
  • Må du opsige medarbejderen på grund af for højt sygefravær?
  • Hvad gør du, hvis medarbejderen har en kroniske lidelse?
  • Er der andre i dit netværk, som allerede har etableret en ordning, som kan hjælpe dig med det praktiske?

Spørgsmålene er mange – sid ikke i din osteklokke og prøv at opfinde den dybe tallerken – kom med i HR-jura Community og træk på regelmæssig juridisk viden og sparring i et netværk, som har været der, hvor du er nu. 

HR-jura Community er et uformelt og fortroligt netværk, hvor du løbende kan vende dine udfordringer og få både juridisk og praktisk hjælp inden for HR-jura og HR, så du kan komme i gang med, videre med eller afslutte din arbejdsopgave. Du kan læse mere her.

Du tilmelder dig ved at sende mig en mail på na@naydin.dk og skriver ”Tilmelding til HR-jura Community” i emnefeltet. Der er kun plads til max. 20 deltagere.