Hvor finder arbejdsgiveren en blanket til en mulighedserklæring?

Dette er et helt lavpraktisk spørgsmål, som jeg ofte bliver spurgt om af arbejdsgivere, som i forbindelse med en medarbejders sygemelding ønsker at indhente en lægeerklæring i form af en mulighedserklæring efter sygedagpengeloven.

Udover at finde en blanket til en mulighedserklæring kan du også forneden få hjælp til at finde ud af, hvilken type lægeerklæring, som du bør vælge at indhente som arbejdsgiver – friattest eller mulighedserklæring – alt afhængig af den konkrete situation.

På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) hjemmeside kan du nemlig finde

  • Blanket til en mulighedserklæring
  • Vejledning til arbejdspladsen om mulighedserklæringen  
  • Eksempler hvor hhv. en mulighedserklæring og en friattest vil være anvendelig

Du finder STARs hjemmeside her

Hvis der er tale om en medarbejder med et længerevarende sygdomsfravær, og arbejdsgiveren overvejer at opsige medarbejderen på grund af dette forhold, er det væsentligt at være opmærksom på, at arbejdsgiveren som alt overvejende hovedregel bør indhente en lægeerklæring for at få klarlagt tidshorisonten for medarbejderens sygefravær og eventuelle tilbagevenden, før en opsigelse af medarbejderen gennemføres. I modsat fald er der en stor risiko for, at opsigelsen kan blive betragtet som usaglig efter funktionærloven med krav om betaling af godtgørelse til medarbejderen til følge efter retspraksis.

Du kan læse mere om dette i min artikel “Må en arbejdsgiver opsige en sygemeldt medarbejder” her

HR-jura Community – Din livline

Har du også svært ved at følge med i strømmen af ny lovgivning, retspraksis og tendenser inden for HR-jura og samtidigt nå at løse dine mange arbejdsopgaver?

Jeg tilbyder dig et uformelt og fortroligt forum, hvor du løbende bliver opdateret på lovgivning og retspraksis, som er relevant for dig, vende dine udfordringer og få både juridisk og praktisk hjælp – så du kan komme i mål med dine arbejdsopgaver. Jeg følger nemlig nyhedsstrømmen tæt og har gjort det i over 15 år, jeg skærer den til og stiller skarpt på det, som hjælper dig bedst videre i dit arbejde.

Du får nu muligheden for at deltage gratis i et af vores online-møder i perioden marts til juni 2022. Du kan blot sende mig en mail på naydin.dk, så ringer jeg dig op, så vi kan finde en dato, der passer dig.

Prøv det og se, hvor stor en forskel, det også kan gøre for dig. Du kan læse mere om HR-jura Community her

Klæd lederen på og fyr advokaten – Tip 7

”Min medarbejder er sygemeldt og vil ikke besvare mine henvendelser, hverken på telefon eller på mail. Så det nytter ikke noget at kontakte ham, jeg må bare afvente hans raskmelding.”

Nogle ledere er desværre ikke klar over de juridiske muligheder og pligter under en medarbejders sygemelding, som fx pligten til at gennemføre sygefraværssamtaler med sygemeldte medarbejdere senest 4 uger fra 1. sygefraværsdag.

Såfremt medarbejderen er for syg til at deltage i sygefraværssamtalen, må arbejdsgiveren tilbyde en telefonisk samtale. Kan eller vil medarbejderen ikke deltage i en telefonisk samtale, har arbejdsgiveren mulighed for at bede om en lægeerklæring om, at medarbejderen er for syg til at deltage i den telefoniske sygefraværssamtale.

Hvis medarbejderen ikke vil svare på arbejdsgiverens henvendelser uden en god grund eller ikke vil deltage i sygefraværssamtalen og nægter at indhente ovennævnte lægeerklæring, kan arbejdsgiveren give en advarsel og herefter opsige medarbejderen for ikke loyalt at samarbejde med arbejdsgiveren under sygemeldingen.

Såfremt arbejdsgiveren har bedt om dokumentation for selve sygemeldingen i form af en mulighedserklæring eller en fritekst, og medarbejderen ikke afleverer dokumentation inden for en rimelig frist uden god grund, kan arbejdsgiveren i væreste fald bortvise medarbejderen for ulovlig udeblivelse.

Brandsluk ikke, forebyg i stedet – klæd lederen på, skab en bedre ledelseskultur og spar penge.

LÆS MIT HR-JURIDISK TIP 7 TIL LEDEREN: KOM DINE MEDARBEJDERE VED – OGSÅ DE SYGE

  • Følg op på medarbejderens fravær, tag dialogen og gennemfør sygefraværssamtaler – uden at spørge til hvad medarbejderen fejler.
  • Bed om dokumentation (lægeerklæring) om nødvendigt.
  • Lyt til medarbejderens private udfordringer, men påtag dig ikke nødvendigvis at løse dem, medmindre det passer til din ledelsesstil og virksomhedens kultur.

TILMELD DIG MIN ONLINE FOREDRAGSRÆKKE “KLÆD LEDEREN PÅ OG FYR ADVOKATEN”

– 6 trin til at blive en tydelig leder, som kender din ret og pligt og kommunikerer tillids- og tryghedsskabende.

Invester i dig selv – brug januar måned på at opkvalificere dig, få et hurtigt overblik over de HR-juridiske spilleregler, undgå dyre faldgruber, skab bedre ledelseskultur og psykisk arbejdsmiljø.

Se min video, læs mere og tilmeld dig min online foredragsrække her