Lov om beskyttelse af whistleblowere er trådt i kraft i dag

Loven gælder for alle offentlige arbejdsgivere og alle private arbejdsgivere med over 249 medarbejdere ansat.

Datatilsynets eksterne whistleblowerordning er også trådt i kraft i dag. Du kan læse mere om Datatilsynets whistleblowerordning her

Medarbejdere kan vælge at indberette til Datatilsynets eksterne whistleblowerordning, hvis de ikke ønsker at benytte sig af den interne whistleblowerordning hos arbejdsgiveren.

Loven træder først i kraft for private arbejdsgivere med mellem 50 og 249 medarbejdere ansat den 17. december 2023. Disse arbejdsgivere har derfor stadig god tid til at få etableret en whistleblowerordning.

Du kan læse min tidligere artikel om emnet og få et hurtigt overblik her

Du kan læse lov om beskyttelse af whistleblowere her

Du kan også læse Justitsministeriets nye vejledninger af dags dato om whistleblowing her

Der er tre vejledninger fra Justitsministeriet:

  • Vejledning for whistleblowere
  • Vejledning for whistleblowerordninger på private arbejdspladser
  • Vejledning for whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser

#1 What to do? Whistleblowerordning

Din leder beder dig undersøge, om virksomheden skal have en whistleblowerordning, som medierne skriver så meget om.

  • Ved du hvad det nye lovforslag om whistleblowere går ud på?
  • Hvordan går du i gang med at undersøge om I skal have en whistleblowerordning, og hvordan skal den i givet fald være?
  • Hvordan sikrer du, at virksomheden også overholder reglerne om persondatabeskyttelse?
  • Er der andre i dit netværk, som allerede har etableret en ordning, som kan hjælpe dig med det praktiske?

Spørgsmålene er mange – kom med i HR-jura Community, løs dine udfordringer sammen med andre HR-professionelle og undgå dyre faldgruber.

Du tilmelder dig ved at sende mig en mail på na@naydin.dk og skriver ”Tilmelding til HR-jura Community” i emnefeltet.

Der er kun åbent for tilmelding til udgangen af april måned, og der er kun plads til max 20 deltagere. Du kan læse mere her om HR-jura Community din succes er min succes.

Læs min artikel “Skal din virksomhed etablere en whistleblowerordning